fbpx

Så vet du som bostadsutvecklare om annonseringen gav resultat

Så vet du som bostadsutvecklare om annonseringen gav resultat
2020-03-11 Rebla

På digitala plattformar som Facebook och Google kan du enkelt skapa annonser och välja vilka målgrupper annonserna ska visas för. Det tar tid och kostar pengar att noga välja ut målgrupper, målgrupper som man inte på förväg veta är de rätta. Och om man lägger både pengar och tid vill man veta att man faktiskt får ut något av det. Därför har vi på Rebla utvecklat den här tjänsten för marknadsanalys av bostadsprojekt. 

 

“Syftet är att bostadsutvecklare ska få en känsla för sina intressenter – var bor de och vilka är de?”

Datan du ser beskriver enskilda intresseanmälningar som gjorts för ett fiktivt bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Varje cirkel representerar ett antal intressenter i ett visst område baserat på postkod. Syftet är att ni som bostadsutvecklare ska få en känsla för era intressenter – var bor de och vilka är de? Med vårt verktyg matas statistik från intresseanmälningar för era projekt kontinuerligt in i systemet.

marknadsanalys bostäder

Skärmbild av karttjänsten – i utzoomat läge. Varje cirkel representerar ett visst antal intresseanmälningar i ett fiktivt projekt.

 

Ett ändamål vi har särskilt i åtanke är annonskampanjer. Hur ska bostadsutvecklare veta hur de ska rikta in sin marknadsföring för kommande nyproduktionsprojekt? Olika projekt lockar olika bostadsköpare. Och här ser man beviset på det. Men olika marknadsföringstekniker har även möjlighet att nå olika människor. Har ni exempelvis planerat att annonsera i tryckt media? Då bör ni vara beredda på att ni antagligen kommer nå ut till en något äldre publik. 

 

“Fördelarna med tjänsten är den flexibilitet som finns – balanserat med hög användarvänlighet”

I den här tjänsten har vi tagit med de relevantaste parametrarna för att ni ska lära känna era intressenter. Det finns en inbyggd flexibilitet, samtidigt som vi behåller användarvänligheten, med tydliga visualiseringar och intuitiva kontroller. Det ska inte vara svårt att få ut värdefull information. 

 

marknadsanalys bostäder

Inzoomad bild över Stockholmsområdet – där projektet är planerat.

I kartan kan du välja att zooma in eller ut. Zoomar du ut ser du de generella områden som dina intressenter finns i. Och zoomar du in ser du de enskilda bostadsområden och adresser där dina intressenter befinner sig. Du kan välja att filtrera datan genom tre parametrar – ålder, rumsindelning och datum för intresseanmälan. Använder du dig av ålder och rumsindelning kan du exempelvis välja att se endast intresseanmälningar gjorda av personer från 18-24 år, eller intresseanmälningar endast gjorda för 2:or. Datumfiltret beskrivs nedan.

Färgkodningen som du ser kan ställas in för att visualisera två parametrar: åldersgrupper eller rumsindelning. Inställd på ålder visar den andelen av olika åldersgrupper i ett visst område, där färgerna representerar olika åldrar. Inställd på rumsindelning visar färgkodningen andelen intressenter som är intresserade av 1:or, 2:or, 3:or respektive 4:or.

Sist men inte minst har vi datumfiltret nederst i det vänstra hörnet. Slår du på det kan du filtrera så att endast intresseanmälningar under en viss period visas. Detta är oerhört användbart, inte minst för att följa upp marknadsföringskampanjer för era projekt. Om ni annonserade under en vecka i oktober, vare sig i tryckt media eller digitalt – ställ då in filtret på just den perioden. Kom det in några intresseanmälningar som konsekvens av annonseringen? Var bor intressenterna och vilka är de åldersmässigt – och kan det här härledas till valet av medie?

marknadsanalys bostäder

Du kan även välja att zooma in för att se enskilda kvarter och adresser där intressenterna finns. Här är färgkodningen inställd på att visualisera rumsindelning.

“Den här typen av visualiseringar kan man bygga ut i det nästintill oändliga, beroende på tillgången av data och de behov ni har”

Skärmbilderna är från ett fiktivt och generaliserat bostadsprojekt. Och vi vet mycket väl att alla projekt är annorlunda – och att bostadsutvecklare har olika behov. Men med sitt enkla gränssnitt så finns det stort rum för att anpassa och utvidga tjänsten, med fler parametrar. Har ni exempelvis ett projekt som erbjuder även 5:or är det enkelt att lägga till i kontrollen. Den här typen av visualiseringar kan man bygga ut i det nästintill oändliga – beroende på tillgången av data och de behov ni har. Finns det några behov just ni önskar fanns? Kontakta oss gärna i så fall och berätta!

I del 2 av denna artikel kommer vi berätta om karttjänst för säljstart! 

 

Hur kan man utnyttja tjänsten för digital marknadsföring? 

  • Inför marknadsföringskampanj: Med Facebook som exempel går det att ställa in målgrupper för sin annons efter ålder, kön, vilken plats de bor på samt eventuella intressen, såsom politik eller friluftsliv. Här täcker karttjänsten de två mest relevanta när det kommer till bostadsköpare – ålder och plats. Det är förstås svårt att i förväg veta vilken intressentbas ni har för projektet. Men lösning på det här kan vara att mata in data från tidigare och dylika projekt i karttjänsten. Eller att skapa en “testannons” där målgruppen är någorlunda demografiskt heterogen och utspridd över hela Sverige. Då kan ni, efter att annonsen har rullat, använda datumfiltret för att se endast intresseanmälningar under perioden. Och på så sätt få en bild av vilken målgrupp ni bör rikta kommande annonser till.
  • Efter marknadsföringskampanj: Man kan även använda tjänsten för att följa upp redan avslutade annonskampanjer. Gav annonserna någon effekt – kom det in fler intresseanmälningar till följd av dem? Bör ni göra en ny, där målgruppen är anpassad efter den nya kunskapen om era intressenter? Här utnyttjar datumfiltret med fördel. Så bedömer ni om målgrupperna var de rätta – men också om annonsen i sig var effektiv för att locka intressenter.

 

Se videon så funderar kartan vid intresseanmälan för ett bostadsprojekt: