Nyproduktion kunderna vill och kan köpa!

Med vår hjälp kommer du som bostadsutvecklare bygga bostäder era kunder vill ha och kan betala för!

Eftersom bostäderna i nyproduktion inte är befintliga har ni som bostadsutvecklare möjligheten att förändra er efter köparnas behov och önskemål. Ni har möjligheten att utforma bostäderna efter hur vi lever och hur våra familjekonstellationer ser ut. För att kunna utnyttja den fulla hävkraften i en sådan möjlighet krävs det verktyg som gör det enkelt att fånga upp era intressenters behov.

.

Samla intressenter

Via våra system tar ni emot intresseanmälan från era potentiella kunder. Våra intresseanmälans-formulär kan läggas in på er hemsida. De fungerar lika bra på datorn som i mobilen.

Analysera behoven

Så fort som intresseanmälan börjar komma in i våra system är det möjligt att börja analysera intressenterna. Hur gamla är de? Vart bor de? Vilken bostadstyp är de främst intresserade av?

Anpassa utbud och pris

Analysen av intressenterna berättar vilken bostadstyp som efterfrågas (ettor, tvåor treor etc). Den analysen kan sedan tjäna som underlag till prissättningen och (om det finns möjlighet) även till att anpassa utbudet av bostäder.

Lyckad säljstart

Med den information som Reblas system ger blir ni bättre förberedda för säljstarten. Ni kommer ligga rätt i utbud i förhållande till efterfrågan. Priserna kommer vara i linje med vad intressenterna är villiga att betala.

En lägenhet som är för billig förstör balansen i hela projektet

Att prissätta en lägenhet med uteplats fel innebär inte bara att ni förlorar några hundratusen på den lägenheten. Det kan innebära att balansen mellan utbud och efterfrågan för hela projektet rubbas. 

Alla bostäder inom ett bostadsprojekt har inte samma attraktionskraft. Det är viktigt att känna till de olika bostädernas värde för att träffa rätt i sin prissättning. En väl avvägd prissättning ger inte bara maximal avkastning på projektet utan skapar också nöjdare kunder (då alla inte väljer samma bostad) och en stabilare säljprocess. Olika parametrar såsom balkong, söderläge och tillgång till parkering har olika värde beroende på projektet och målgruppen. Att använda sig av schablonmässiga prissättningsmodeller kan ge felaktiga utslag och resultera i att allt intresse riktar sig endast mot en eller ett par bostäder i projektet.

1:or, 2:or, 3:or, 4:or, 5:or

Hur många rum vill era intressenter ha? Och vad har de råd att betala? Vi hjälper er ta reda på fakta.

En stor 2:a, liten 3:a

Prioriterar era intressenter yta eller rum?

Toaletter, badrum

Det där extra badrummet kan vara avgörande. Hur vill era intressenter ha det?

Parkeringsplats, elcykel, bilpool

Vad är viktigt för just era intressenter? ser det olika ut för de olika lägenhetstyperna?

Data som visar vad folk gör – inte vad de tror sig vilja göra

Vad var det svenskarna sökte på som galningar i somras? När ska man sälja en bostad med uteplats och hur mycket har intresset för nyproduktion egentligen gått ner. Detta får ni reda på i Reblas första film om hur man kan använda dataanalys för att bygga bättre bostäder.

Så här hjälper vi er före säljstart

Hur kan våra system hjälpa er att samla rätt typ av intressenter inför en säljstart? Vi möter de behov som ni ser på marknaden och underlättar för er att planera era bostadsläpp genom enkla visualiseringar.

  • Steg 1 – “Vi sätter upp våra system så att ni kan samla intressenter via dem. Det går att ha intresseanmälan för enskilt projekt såväl som ett helt område. Vår intresseanmälan integreras i er hemsida”

  • Steg 2 – “Tillsammans hjälps vi åt att se till att vi får in intressenter på listorna. Om ni vill kan vi bistå med digital marknadsföring via Facebook, Instagram och Google Ad Words. Datan från dessa kampanjer är även värdefull i analysen av intressenter”

  • Steg 3 – “När antal intressenter når upp till hundra så sätter vi igång våra analyser. Det första vi gör då är att se över marknadsföringen. Har den gett önskat resultat eller finns det geografiska områden eller åldersgrupper som borde bearbetas mer aktivt?”

  • Steg 4 – “När marknadsföringen nått ut och gruppen intressenter kan räknas i hundratal börjar vi titta på hur utbud av ettor, tvåor, treor etc matchar efterfrågan bland intressenterna. Vi föreslår åtgärder utifrån vad analysen visat”

  • Steg 5 – “Beroende på vad analysen ger och vilket skede ni är i projektet kan åtgärderna se olika ut. En del väljer att rita om projektet så att utbudet av bostäder passar efterfrågan bättre. Andra anpassar bara pris och marknadsföring.”

  • Steg 6 – “Inför säljstart hjälper vi till att gå igenom de slutgiltiga priserna för att stämma av att de matchar efterfrågan hos intressenterna”