fbpx

Nyproduktion kunderna vill och kan köpa!

Med vår hjälp kommer du som bostadsutvecklare bygga bostäder era kunder vill ha och kan betala för!

Med Rebla CDP kan ni anpassa kommande nybyggnadsprojekt efter era intressenternas behov.

Rebla samlar in data om era kunder och vad de önskar i sin nästa bostad.

I Rebla skapas analyser som hjälper er effektivisera marknadsföring, anpassa utbud och sätta rätt pris.

Samla intressenter

Via Reblas system tar ni emot intresseanmälan från era potentiella kunder. Reblas intresseanmälans-formulär kan läggas in på er hemsida och fungerar både i mobilen och på desktop.

Analysera behoven

Så snart intresseanmälan kommer in i Reblas system kan man börja analysera intressenterna. Där kan man hitta information som var de bor, ålder och vilken bostadstyp de prioriterar.

Anpassa utbud och pris

Intressentanalysen talar om vilken bostadstyp som efterfrågas (är det främst ettor, tvåor eller treor?). Analysen kan sedan tjäna som underlag till prissättningen och även till att anpassa utbudet av bostäder.

Lyckad säljstart

Informationen som samlas i Reblas system gör att ni blir ni bättre förberedda för säljstarten. Tack vare kunskapen om vad kunderna efterfrågar kan ni anpassa ert utbud samt  justera priser efter efterfrågan.

En lägenhet som är för billig förstör balansen i hela projektet

Att prissätta en lägenhet med uteplats fel innebär inte bara att ni förlorar några hundratusen på den lägenheten. Det kan innebära att balansen mellan utbud och efterfrågan för hela projektet rubbas. 

Alla bostäder inom ett bostadsprojekt har inte samma attraktionskraft. Det är viktigt att känna till de olika bostädernas värde för att träffa rätt i sin prissättning. En väl avvägd prissättning ger inte bara maximal avkastning på projektet utan skapar också nöjdare kunder (då alla inte väljer samma bostad) och en stabilare säljprocess. Olika parametrar såsom balkong, söderläge och tillgång till parkering har olika värde beroende på projektet och målgruppen. Att använda sig av schablonmässiga prissättningsmodeller kan ge felaktiga utslag och resultera i att allt intresse riktar sig endast mot en eller ett par bostäder i projektet.

1:or, 2:or, 3:or, 4:or, 5:or

Hur många rum vill era intressenter ha? Och vad har de råd att betala? Vi hjälper er ta reda på fakta.

En stor 2:a, liten 3:a

Prioriterar era intressenter yta eller rum?

Toaletter, badrum

Det där extra badrummet kan vara avgörande. Hur vill era intressenter ha det?

Parkeringsplats, elcykel, bilpool

Vad är viktigt för just era intressenter? ser det olika ut för de olika lägenhetstyperna?

Vi kämpar för stadsdelarna

Konstigt nog är det svårt att då tag i bra dataset som matchar postnummer mot stadsdelar. Men det är ju så viktigt när man pratar bostäder. Därför jobbar Rebla hårt för att skapa sitt egna.

postnummer, statistik
Digitalisering i FastighetsbranschenMäklarsystem
Sommarjobbaren Emma berättar om detektivarbetet med postnummer

Emma Björneruds arbetsuppgifter är fokuserade på ett enda område – postnummer. I det här samtalet med VD Rebecca berättar hon…