fbpx

Nyproduktion kunderna vill och kan köpa!

Med vår hjälp kommer du som bostadsutvecklare bygga bostäder era kunder vill ha och kan betala för!

Ni som bostadsutvecklare har möjligheten att förändra er efter köparnas behov och önskemål.

Det krävs verktyg som gör det enkelt att fånga upp era intressenters behov – Rebla är ett sådant verktyg.

Samla intressenter

Via våra system tar ni emot intresseanmälan från era potentiella kunder. Våra intresseanmälans-formulär kan läggas in på er hemsida. De fungerar lika bra på datorn som i mobilen.

Analysera behoven

Så fort som intresseanmälan börjar komma in i våra system är det möjligt att börja analysera intressenterna. Hur gamla är de? Vart bor de? Vilken bostadstyp är de främst intresserade av?

Anpassa utbud och pris

Analysen av intressenterna berättar vilken bostadstyp som efterfrågas (ettor, tvåor treor etc). Den analysen kan sedan tjäna som underlag till prissättningen och (om det finns möjlighet) även till att anpassa utbudet av bostäder.

Lyckad säljstart

Med den information som Reblas system ger blir ni bättre förberedda för säljstarten. Ni kommer ligga rätt i utbud i förhållande till efterfrågan. Priserna kommer vara i linje med vad intressenterna är villiga att betala.

En lägenhet som är för billig förstör balansen i hela projektet

Att prissätta en lägenhet med uteplats fel innebär inte bara att ni förlorar några hundratusen på den lägenheten. Det kan innebära att balansen mellan utbud och efterfrågan för hela projektet rubbas. 

Alla bostäder inom ett bostadsprojekt har inte samma attraktionskraft. Det är viktigt att känna till de olika bostädernas värde för att träffa rätt i sin prissättning. En väl avvägd prissättning ger inte bara maximal avkastning på projektet utan skapar också nöjdare kunder (då alla inte väljer samma bostad) och en stabilare säljprocess. Olika parametrar såsom balkong, söderläge och tillgång till parkering har olika värde beroende på projektet och målgruppen. Att använda sig av schablonmässiga prissättningsmodeller kan ge felaktiga utslag och resultera i att allt intresse riktar sig endast mot en eller ett par bostäder i projektet.

1:or, 2:or, 3:or, 4:or, 5:or

Hur många rum vill era intressenter ha? Och vad har de råd att betala? Vi hjälper er ta reda på fakta.

En stor 2:a, liten 3:a

Prioriterar era intressenter yta eller rum?

Toaletter, badrum

Det där extra badrummet kan vara avgörande. Hur vill era intressenter ha det?

Parkeringsplats, elcykel, bilpool

Vad är viktigt för just era intressenter? ser det olika ut för de olika lägenhetstyperna?

Undrar ni vad ni ska bygga?

Rebla hjälper er att svara på den frågan genom att göra studier på de människor som attraheras av läget för projektet. Vilka är de? Vart bor de idag? Vad söker de efter och vad är de villiga att betala? Alla våra studier utgår ifrån era potentiella kunder. Vi tittar på data och beteenden som genereras här och nu – av

Read more

Rebla hjälper er med underlag för analysen

Har ni redan en lista med personer som har visat intresse för er projekt så kan vi utgå ifrån dem. Har ni inte det hjälper Rebla er att samla relevanta intressenter för projektet. Både genom att sätta upp system för att ta skapa mätningar men också om det behövs – driva in intressenterna. Desto fler steg i kedjan som vi

Read more

Vi mäter – vi workshopar – ni kan ta vid

Först hjälper Rebla er att samla intressenter – underlag för analysen. Om ni redan har en grupp intressenter så använder vi oss av dem. När vi bedömer att vi har tillräckligt med underlag för analys har vi en workshop tillsammans med er. Där visar vi vad som syns i våra system och hur man kan tolka det. Vi ger också

Read more

Hur går det till? Vad mäter Rebla i sin analys?

Vi har en utarbetad metod för att mäta vad människor önskar i form av storlek på bostad, antal rum samt om de värderar premiumalternativ (balkong, utsikt, altan, lyxiga materialval). Vi har också verktyg för att fånga upp hur “heta” eller intressenterna är.

Read more

Varifrån kommer de som tänkas bo i det nya projektet?

Varifrån kommer de som tänkas bo i det nya projektet?

Vi ser vart intressenterna kommer ifrån. Vart de som vill ha stora lägenheter bor. Varifrån de mest priskänsliga kommer ifrån. Hur långt de äldre är beredda att flytta.

Read more

Åldersprofil och intresse för bostäder

Åldersprofil och intresse för bostäder

Vi ser åldersprofiler och tittar efter mönster. Är det någon viss grupp som efterfrågar stora lägenheter eller är de blandat? Ser vi olika priskänslighet i olika åldersgrupper? Finns det någon viss målgrupp som passar bättre för projektet. Där deras efterfrågan passar med det tilltänkta utbudet.

Read more

En iterativ process

Rebla kanske inte alltid kan ge alla svaren genom våra analyser men vi hjälper er att ställa rätt frågor. Tillsammans bildar vi en hypotes och sedan hittar vi sätt att bekräfta eller dementera den hypotesen. Det är en iterativ process där varje steg för oss närmare sanningen.

Read more

Vi mäter över tid – följer marknadens svängningar

Våra mätningar kan ske punktvis men helst mäter vi över en längre tid. Då får ni total kontroll över hur marknadens svängningar påverkar människornas preferenser. Gammalt data är som gammal mjöl – otjänlig. Ni behöver hålla ständig koll på vad som sker och hur intresset förändras över tid.

Read more

Ni är delaktiga – Empowerment!

Ni kan logga in i våra system via webben och varje dag få en uppfattning om hur läget är. Kanske har ni kört någon kampanj eller det har publicerats redaktionellt material – då vill ni veta vad det får för effekt. Att kolla datat för det projekt man jobbar med ska vara lika naturligt som att kontrollera mailboxen.

Read more

Bostadsrätter, hyresrätter, många intressenter, inga intressenter, tidigt skede, innan säljstart

Ett av Reblas nyckelord är flexibilitet. Ett annat är uppfinningsrikedom. Tillsammans hittar vi ett sätt att ge er ett underlag för era beslut. Oavsett vad det är ni ska bygga och vart ni står i processen. Alla har rätt till ett datadrivet beslutsfattande.

Read more

Det är dags att ta kontakt!

Det är dags att ta kontakt!

Nu har ni den information ni behöver för att ta nästa steg. Kontakta Rebla för ett möte. Vi är redo att föra in de metoder och processer som varit standard i techbranschen länge in i er organisation. Kontakta oss!

Read more

Iteration is innovation!

Data är en färskvara!

En åsikt är bara en åsikt!

Data + instinkt