Digital säljstart - enkelt för kunderna

Smart för bostadsutvecklarna

En digital säljstart för nyproduktion är bra på så många plan. Det är enklare för era kunder då de kan delta i säljstarten varifrån som helst. Systemet med att ta en digital kölapp är något alla kan förstå och relatera till. Det är lättare för bostadsutvecklare då ni snabbt får en prioriterad lista som mäklarna kan ringa efter. I samma sekund som era intressenter går in och väljer skapas också en analys som visar vilka bostäder som var mest efterfrågade i säljstarten. Detta underlättar vid säljögonblicket då mäklarna får hjälp i att veta vilka bostäder som kommer sälja lätt och vilka som de måste pusha lite hårdare för. Analysen ger er också återkoppling och möjlighet till lessons learnt inför ert framtida bostadsskapande.

En effektiv och tydlig säljstart som ger underlag för snabb försäljning!

Jag vill pröva!

Enkelt och effektivt

Vi tar hand om hela administrationen kring en säljstart. Ni får en prioriterad lista att ringa efter bara 15 minuter efter säljstartens öppnande.

Säkert och tryggt

Med våra system så försvinner inga anmälningar. Kölistor hålls intakta och kunderna uppfattar processen som trygg och rättvis.

Lagenligt

Intresseanmälningar från kunder är personuppgifter. Med våra system blir det lättare att hantera dem på ett korrekt sätt.

Kunskap om kunderna

Genom den data vi hämtar in hjälper vi er få nya insikter om era kunder.

Våra Säljstarter genererar ovärderlig analys!

Jag vill veta mer!

Från en digital säljstart genereras ovärderlig analys i samma ögonblick som intressenterna anmäler sig. Analysen är ett starkt stöd i säljarbetet och viktig återkoppling för framtiden.

Vi har genomfört ett 100-tal lyckade säljstarter!

Pröva du också!

En säljstart med oss lägger grunden för en intelligent framtid!

Pröva du också!

Här nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får om säljstarter. Klicka på en fråga så får ni svaret. 

Listor med intressenter

 • När och hur får vi listan med de som anmält sig till säljstarten?

  Ni får tillgång till den 15 minuter efter det att säljstarten öppnat. Tillgång ges genom ett webbgränssnitt där ni sedan enkelt kan ladda ner till Excel. Listan uppdateras automatiskt med nya anmälningar.

 • Vi vill ha de som är intresserade av ettor och tvåor i en lista och övriga i en annan – fixar ni det?

  Det är inga problem för oss att separera listorna på det sättet. Ni kan också välja att ha två separata säljstarter. En för små lägenheter och en för större. Behöver ni råd och tips kring vilken strategi som är bäst för en säljstart så kan ni beställa en utbildning från oss.

 • Vi vill reservera de första könummern – går det bra?

  Absolut! Vi kan reservera hur många könummer i början av listan som ni vill.

 • Vi vill ha Excellistor med intressenterna – får vi det?

  Femton minuter efter att säljstarten har dragit igång får ni er första lista med intressenter. Vill ni ha den som en Excel så är det inga problem alls.

Specialanpssningar av säljstarten

 • Hur många bostadsval kan intressenterna göra vid säljstart?

  Vi har tre stycken i våra system och det rekommenderar vi att ni håller er till. Vi hade fem tidigare men fick inte in någon vettig val i de två sista alternativen. Tre är lagom. Hur bindande bostadsvalen är bestämmer ni som bostadsutvecklare.

 • Vi vill ha säljstart på en söndagkväll – är det ok?

  Det går bra vilken tid på dygnet som helst. Dock blir det ett påslag på priset om ni har säljstart utanför kontorstider. Vi monitorerar alltid säljstarterna och det är dyrare för oss med personal utanför kontorstider.

 • Vi vill ha en kryssruta för att indikera ett medlemskap – går det att ordna?

  Det är inga problem. Vi kan också sortera om listorna så att de med medlemskap kommer först i listan.

GDPR för intressenterna

 • Måste vi teckna Personuppgiftsbiträdesavtal om vi ska anlita er.

  Alltid när man anlitar ett underbiträde för att hantera personuppgifter så måste ett skriftligt avtal tecknas. Vi har färdiga sådana avtal som är baserade på IT-företagen Almegas standardavtal för Molntjänster.

 • Vad gör ni personuppgifterna efter säljstarten?

  Vi kan anonymisera intressentlistorna så att de inte längre innehåller personuppgifterna. Analysen bevaras emellertid så att den kan användas som erfarenhetskälla inför kommande säljstarter.

 • Applikationen samlar in personnummer – är det ok enligt GDPR?

  Intressenterna får ett könummer under säljstarten vilket ger dem rätt att välja en lägenhet i en viss turordning. Kölappen är nästan att betrakta som en värdehandling och det är viktigt att den knytas till sin innehavare på ett unikt sätt. Därför är det befogat att samla in personnummer. Och om det är befogat är det också ok enligt GDPR.

Tidsfrister Digital Säljstart

 • När måste vi ha bostadslistan med priser klar?

  Senast fem dagar innan säljstarten måste vi ha en lista med bostäder och priser. Om ni har svårt att hinna tills dess eller måste göra en sista-minuten-ändring ordnar vi självklart det men då tar vi ut en extra avgift.

 • Hur långt innan måste vi beställa en säljstart?

  Senast tre veckor innan. Beställningen görs via ett webbformulär. Är ni ute i sista minuten ordnar vi det också med då blir det sista-minuten-taxa.

säljstart, bokning, mobil, kölapp, mäklare

Fungerar lika bra på dator som mobil. Lätt att förstå och enkelt gränssnitt.

CRM, nyproduktion, bostadsutveckling, bostäder, mäklarsystem, prissättning bostäder, vitec

Era kunder kan befinna sig var som helst i världen och ändå delta i säljstarten

CRM, nyproduktion, bostadsutveckling, bostäder, mäklarsystem, prissättning bostäder, vitec

Mäklarna kan börja sälja på en gång och har bra stöd från våra listor och analys.

Några av de största använder redan oss!

Ta kontakt!

Ni kan beställa en säljstart med bara tre veckors varsel

Ta kontakt!