fbpx

Kom igång på allvar med ChatGPT

en utbildning för dig i fastighetsbranschen

Utbildning i att använda ChatGPT för att effektivisera arbete, förbättra kundkontakt och automatisera rutiner. Interaktivt onlineupplägg med praktiska övningar och grupparbeten.

Skräddarsydd för fastighetsbranschen

Med fokus på dig som arbetar som marknadsförare, säljare, mäklare, kundansvarig, uthyrare eller BRF-ansvarig

Målet är att öka din effektivitet med 50%

Lär dig använda ChatGPT i ditt dagliga arbete med målet att kunna göra lika mycket på mindre än hälften av tiden

Praktiska övningar så att du kommer igång

Praktiska övningar på hur ChatGPT kan hjälpa dig att bli effektivare och automatisera rutinuppgifter

Utbildningsgruppen är liten och du är hela tiden aktiv för att verkligen anamma ChatGPT som ett naturligt arbetsverktyg.

Utbildningen är online

Vår onlinekurs är interaktiv med en specialanpassad utbildningsplattform.

Under två sessioner à tre timmar kommer både deltagare och kursledare att vara aktivt engagerade för att främja en djupare förståelse och praktisk tillämpning av ämnet.

Vi delar in deltagarna i små grupper för effektivt lärande och aktivt samarbete. Du skapar inte bara nya kunskaper, utan även ett värdefullt yrkesnätverk för framtida samarbete och idéutbyte.

Tillfälle 1 - Introduktion och grundläggande koncept

  • Innehåll: Lär känna varandra och introduktion till ChatGPT inom fastighetsbranschen. Utforska dess användningsområden med grundläggande koncept och fallstudier för att illustrera dess potential. Presentera hemuppgifter för de kommande två veckorna för att applicera kunskapen i praktiken.

 

Hemarbete - Utforska och tillämpa med stöd av kursledare

  • Innehåll: Tillämpa och experimentera med ChatGPT i ditt dagliga arbetsliv. Utforska olika användningsområden och identifiera hur det kan effektivisera rutiner och förbättra kundinteraktioner. Kör du fast kan du alltid kontakta kursledaren.

 

Tillfälle 2 - Gruppdiskussion och förberedelse för ambassadörsroll

  • Innehåll: Gruppdiskussion om hemuppgifterna för att dela erfarenheter och förbättra strategier för att använda ChatGPT effektivt. Förbered kursdeltagarna för att agera som ambassadörer för ChatGPT på sina företag genom att sprida kunskapen och dela sina framgångshistorier med kollegor.

Efter utbildningen blir ChatGPT en lika naturlig del av din arbetsvardag som Word och Excel. Du kommer att ha följande färdigheter:

Effektivisera era dagliga processer genom att använda ChatGPT

Förvärva en djupare förståelse för principerna bakom konversationsbaserad AI och dess tillämpningar

Utveckla förmågan att skapa personliga och engagerande kundinteraktioner med hjälp av ChatGPT

Automatisera rutinuppgifter för att frigöra tid och resurser

Bygga ett viktigt nätverk genom att interagera med kollegor och likasinnade inom branschen

Vara en ambassadör för ChatGPT genom att sprida kunskap om dess användningsområden och fördelar till kollegor och inom branschen

Få en försmak av Rebeccas undervisning genom att titta på hennes webinar om ChatGPT.

Använd AI för att effektivisera kommunikationen i ditt bostadsprojekt

Använd AI för att effektivisera kommunikationen i ditt bostadsprojekt

Varför investera i en utbildning?

Att investera i en betald utbildning ger dig strukturerad vägledning och högkvalitativt innehåll.

Interaktion med instruktörer och branschkollegor stärker din inlärning.

Genom att avsätta tid i kalendern för att delta i en utbildning tillsammans med andra tar du dig över tröskeln och kommer verkligen igång med användandet av AI i ditt arbetsliv.

 

 

Om du är intresserad, kontakta kursledaren eller lämna dina uppgifter.

Gå vidare!