fbpx

System med 100+ lyckade säljstarter sedan starten 2016 – Vilka är Rebla?

System med 100+ lyckade säljstarter sedan starten 2016 – Vilka är Rebla?
2019-04-26 Rebla
Säljstart, prissättning nyproduktion, digital säljstart, nyproduktion bostäder, fastighetsbranschen, Vitec
Bild av Reblas ledningsgrupp. Från vänster - Olle Hellgren, Peter Lindberg och VD Rebecca Lagerkvist.

 

Reblas system har sedan starten 2016 använts för närmare 100 lyckade säljstarter – men vilka är vi?

Rebla är ett företag med ambitionen att gifta ihop fastighetsbranschen och techbranschen. Vi bygger system för bostadsutvecklare, med fokus på hantering av intressenter och bostäder. I systemen samlas data som blir underlag för prissättning och anpassning av utbud. De senaste åren har våra system använts för över 100 lyckade säljstarter, med kunder som Balder och Veidekke. Trots detta är Rebla på många sätt en oväntat aktör på marknaden – ett företag med en liten kärna anställda och utan erfarenhet av fastighetsbranschen. Våra anställda har istället avverkat sina 10 000 timmar inom systemutveckling och analys. Denna erfarenhet bereder för nya perspektiv på bostadsbranschen, vilket har varit visat sig ovärderligt för våra kunder. I den här artikeln erbjuder vi er att lära känna oss – och förhoppningsvis följa med på vår resa!

Med bakgrund i systemutveckling

Grunden till Reblas system kom till 2015, då med ändamålet digitala säljstarter. Sedan dess har systemet anpassats och vidareutvecklats för att möta olika kunders behov – och idag hanterar systemen potentiella bostadsköpare hela vägen från intresseanmälan till tillträde. Vi på Rebla brukar säga att systemen på kort sikt löser administrativa problem, medan de på lång sikt löser de analytiska och strategiska. Det sistnämnda eftersom Reblas kärnmedarbetare utgörs av systemutvecklare, och eftersom det är datan som är det självklara värdet vi ger kunden.

“Rebla som företag är nytt och kom heller inte inifrån bostadsbranschen. Därför kan vi se saker och ting med nya ögon. Andra system som Vitec har funnits med länge – men inte anpassats för att utnyttja kraften i intelligent dataanalys”

 

Vad gör Reblas system?

En av dessa kärnmedarbetare är Olle Hellgren, programmerare, som berättar vilka det är som använder Reblas system. Han förklarar även hur Reblas moderna tekniska plattform bidrar med nya perspektiv och större lätthet att anpassa systemen till våra kunders önskemål.

Vilka använder Reblas system?

– Vi jobbar mot olika sorters bostadsutvecklare, och vår uppgift är att lösa de problem som våra kunder har. Det kan gälla allt från att skapa ordning bland tusentals intresseanmälningar till att försöka hitta potentiella köpare i en handfull intressenter.

Vad utmärker Reblas system jämfört med andra, t.ex Vitec?

– Rebla som företag är nytt och kom heller inte inifrån bostadsbranschen. Därför kan vi se saker och ting med nya ögon. När det gäller företag som Vitec så har jag hört att många anser att systemen både är gamla och saknar flexibilitet. De fungerar i 60 procent av fallen – men i andra fall har de svårt att anpassa sig för de problem som kan uppstå. Här drar Rebla fördelen att kunna vara mer lyhörda för behoven och göra anpassningar för de hinder som finns.

 

“Det viktigaste är den data som vi kan utvinna – det är det som är det unika med systemet”

Reblas VD och grundare Rebecca Lagerkvist var en av de allra första i Sverige att studera datavisualisering. Därför kommer det naturligt att det just är datan som är kärnan i Reblas system, och analysen därav.
– Det jag brukar säga när jag ringer säljsamtal är att vi lägger ner tid på att det ska vara smidigt och användbart för de administratörer som brukar systemet. Men det viktigaste med systemet är den data som vi kan utvinna. Det är det som är det som är sprängkraften med systemet.

Rebecca fortsätter att belysa värdet av en utgångspunkt i dataanalys.

– Vi har fördelen av att ha utgångspunkten i dataanalys och visualisering, vilket har följt med oss från dag ett. Vi ser dem inte som verktyg som ska användas administrativt – utan som ska användas strategiskt.

“De flesta systemen i branschen är skapade på 90-talet, med en kärna som fortfarande befinner sig där – samtidigt som våra system har sin kärna från 2015. Det är som att jämföra en bostad från 1700-talet med en bostad från 2019”

Vidare förklarar hon fördelen med att Reblas system är nyare än konkurrenternas, med hjälp av en målande jämförelse.  
– De flesta system i branschen är skapade på 90-talet, med en kärna som fortfarande befinner sig där – samtidigt har våra system sin kärna från 2015. Om man ska göra en jämförelse så är det som att jämföra en bostad från 1700-talet med en bostad från 2019. Tjugo år av systemutveckling är enormt lång tid, och vi har fördelen med att ha börjat i teknikens framkant. Det gör att vi kan bygga enklare, bättre och tusen gånger billigare system.

 

Vad drivs Rebla av?

Samtliga av Reblas kärnmedarbetare har bakgrund i systemutveckling, vilket gör att intresset samt förståelsen för data alltid speglas i den färdiga produkten. Men anledningen till att Rebla kom till var också en annan – att man ville kunna erbjuda kunden värde, och inte bara skapa system för sin egen skull. Detta förklarar Peter Lindberg, en till av Reblas programmerare.
– Jag tycker att det är spännande eftersom själva produkten ännu inte tagit sin slutgiltiga form. Det gäller till stor del att se vad som skulle vara till värde för nuvarande eller eventuella kunder. Även om jag är systemutvecklare i grunden så är det produktutvecklingen som är som mest givande för mig. Att helt enkelt diskutera med kunden över de olika möjligheter som finns, för att kunna anpassa produkten efter behov.

Reblas VD Rebecca känner på samma sätt. Hon såg att många av företagen inom techbranschen satte system före kunden – det var därför hon startade Rebla.

Varför grundades Rebla?

– Jag har byggt och jobbat med andras system hela mitt liv. Men jag ledsnade på att man inte satte kunden i fokus. Ofta är ju det som viktigt för kunderna inte så “sexigt”, utan kan handla om väldigt enkla grejer. Såsom att en intressent ska bekräfta sin emailadress, ha ordning och reda och kunna lita på sitt system. Jag tycker att det är viktigt att man lyssnar på kunderna och gör vad som är viktigt för dem – istället för att fokusera på optimeringar som man tycker är häftiga som programmerare, men som egentligen inte spelar någon roll för kunden. Vi drivs av att verkligen kunna bygga ett system för våra kunder.

“Vi drivs även av bostadsutveckling i sig – med bostadsaffären som den mest centrala affären i alla privatpersoners liv. Den är både störst och den som försäkrar oss om hälsa och trygghet. Därför är det viktigt att de som erbjuder bostäder har dataunderlaget för att kunna lyssna på sina kunder – detta är vår ambition”

Rebecca nämner även själva bostadsfrågan som drivkraft, då det är en av de mest avgörande affärer som en individ gör i hela sitt liv.
– Vi drivs även av bostadsutveckling i sig – den affär som är mest central i alla privatpersoners liv. Det är den största och viktigaste affären vi gör i livet, och den som försäkrar oss om vår hälsa och trygghet. Då är det förstås viktigt att de som erbjuder bostäderna har bra data och underlag för att kunna lyssna på sina kunder, det är vår ambition. Där har det inte funnits några bra system på marknaden, som verkligen fokuserar på att samla data för prissättning och anpassning av utbud, efter det kunderna vill ha. Det är ett problem vi tycker är både roligt och givande att lösa och jobba med.