Varifrån kommer de som tänkas bo i det nya projektet?

Varifrån kommer de som tänkas bo i det nya projektet?
2019-05-19 Rebla
nyproduktion intressenter analys

Vi ser vart intressenterna kommer ifrån. Vart de som vill ha stora lägenheter bor. Varifrån de mest priskänsliga kommer ifrån. Hur långt de äldre är beredda att flytta.