Peter Lindberg

Peter Lindberg

Programmerare

Peter Lindberg arbetar med systemutveckling och teknisk research på Rebla. Han både sätter koncept, ritar och bygger systemen. Peter är den typ av systemutvecklare som alltid ser till helhetsbilden och sätter slutanvändaren av produkten i fokus.

Peter firar 2018 25 år som programmerare. Han har sett det mesta under sin yrkesperiod och de erfarenheterna har han summerat i ett manifest. Ett manifest som beskriver hur man vi ska arbeta för att bygga system som håller länge i team vars motivation inte tryter.

Peter är noga med detaljer.  Han ser till att vi i funderar kring hur kundernas behov kan komma att förändras och om våra system kan möta de förändringarna.

För Peter är hållbarhet ett ledord. Hållbarhet för produkten men också för de människor som arbetar med att utveckla den samt de som använder den.

Peter passar bra som utvecklare av system för fastighetsbranschen eftersom den är mycket mer långsiktig än tech-branschen och det är viktigt att få med det längre perspektivet.