fbpx

Olle Hellgren

Olle Hellgren

Programmerare

Olle Hellgren är CTO på Rebla och ansvarig för Reblas digitala system för försäljning av nyproducerade bostäder. Hans jobb består till stor del av att försöka visualisera hur systemet kommer att se ut om några år och se till att den grund som läggs idag möjliggör den utvecklingen.

Principen i att bygga ett bra system är densamma som när man bygger hus. Det gäller att ha en stabil grund att stå på – är bottenplattan sned blir allting skevt.

För att användarna ska trivas med sitt system krävs att det är flexibelt och att nya features kan komma ut snabbt men ändå vara stabila. Det går att åstadkomma om man arbetat med kvalitetstänk hela vägen och noga utvärderat vilka tredjepartsprodukter som man tar in i systemet.