fbpx

System som skapar underlag för mänsklig intuition

System som skapar underlag för mänsklig intuition
2018-07-02 Rebla

Inom fastighetsbranschen är den personliga kontakten, likt den personliga erfarenheten, central. Samtidigt är den är inte central för att utföra arbete som lika väl kan skötas med system. Den är dock viktig för att samla in era kunders berättelser. Betydelsefulla berättelser som vi anser att ni inte har råd att förlora.