fbpx

Sommarjobbaren Emma berättar om detektivarbetet med postnummer

Sommarjobbaren Emma berättar om detektivarbetet med postnummer
2021-08-25 Fredrik Hallström
postnummer, statistik

Emma Björneruds arbetsuppgifter är fokuserade på ett enda område – postnummer. I det här samtalet med VD Rebecca berättar hon om vad hennes arbetsuppgifter gått ut på. Och de två framhåller det unika i det dataset som Rebla bygger – och värdet som det erbjuder för kunder.

postnummer, statistik

Rebecca: Vad är det du gör?

Emma: Om vi börjar rent konkret, så brukar jag få en lista med postnummer från olika områden i landet. Dessa ska jag sedan lokalisera utifrån vilken stad och stadsdel det tillhör. Jag brukar gå till väga så att jag lägger in postnumret i en karttjänst, som exempelvis google maps. Då kan jag få kännedom om vilket område det rimligtvis tillhör. Kort sagt – jag förvandlar okända postnumret till kända postnummer, utifrån stadsdel. 

Ett detektivarbete — “Det gäller att ta fram problemlösaren i sig själv”

Postkoder, intressenter, nyproduktion

Om ett postkodsområde ser ut så här kan det vara svårt att bedöma vilken stadsdel det tillhör.

 

Rebecca: Kan det vara olika svårt och lätt?

Emma: Absolut, det varierar från postnummer till postnummer. Vissa är väldigt enkla – det går fort att hitta stadsdelen det tillhör. Andra är svårare, eftersom det inte finns information, eller att informationen som finns är svårtydd. Så man måste kunna gå runt problemet. När jag inte kan få entydig information — “postnumret X tillhör stadsdelen Y…”, får jag kolla upp vilken gatuadress det tillhör. Då får jag i alla fall en aning om vilken stadsdelen kan vara. Det gäller med andra ord att ta fram problemlösaren i sig själv.

Rebecca: Kan man säga att det är lite av ett detektivarbete med vissa av de här postnumren? 

Emma: Ja, ibland finns det bara pyttelite information — då får man försöka utnyttja den så mycket som det går. 

Rebecca: Har du märkt någon skillnad på hur lätt respektive svårt det är i olika städer? 

Emma: Jag skulle säga att det är enklare i de större städerna. Där finns det mycket mer information att tillgå. Jag har till exempel jobbat med mindre städer i Hallands län — där kan det vara väldigt svårt. 

 

“Nytänkande — information som inte funnits tidigare”

Rebecca: Den skillnaden har jag märkt också. I Stockholm och Göteborg kan man dra en tydlig slutsats i kanske hälften av fallen. Men i mindre städer som Uppsala får man sällan några träffar alls. Men värt att påpeka är att det även kan skilja sig inom städer. 

Emma: Ja verkligen – det finns svåra postnummer i alla städer och alla län. Men i just Stockholm och Göteborg finns det så mycket övrig information att tillgå. Så man kan dra slutsatser utifrån den. Men i mycket mindre orter är det svårare. 

Rebecca: Jag tycker det är spännande med det här datasetet vi bygger upp. Jag hade nyligen en avstämning kring ett projekt i Göteborg. Då hade vi inte hunnit uppdatera deras postnummerlistor med stadsdelar — det var som att man kollade på siffror utan betydelse. Men så fort vi hade laddat upp dem började de säga “jaha, men det är ju i Majorna” eller “jaha det är ju i Biskopsgården. Det gör jättestor skillnad.

Emma: Det är roligt att det ändå går klura ut det här, och att man får användning av det. Jag tycker också det är spännande eftersom det är så nytänkande — det är information som inte funnits tidigare.

Data som ger värdefulla insikter till våra kunder

Rebecca: Ja, man kan också tro att den här typen av dataset rimligtvis borde finnas lättillgänglig. Men så är ju inte fallet i nuläget. Ofta har kommuner en numerisk indelning av stadsdelar. Men om du bor i Stockholm säger inte det dig något. “Rinkeby” eller “Årsta” säger mycket mer. Bara om man rätar upp datasetet blir förståelsen och instikerna mycket bättre. Det är det som jag tyckt varit så spännande att se. Vi började bara med Göteborg. Men nu har vi bedömt att det är värt att göra för så många stadsdelar som möjligt eftersom det är så värdefullt för våra kunder. 

Emma: Man kan tjänar väldigt mycket på den här informationen. 

Rebecca: Ja precis – nu våra kunder få svar på frågor som “Hur många av våra intressenter som letar efter 4:or bor på Södermalm?”. Det är oerhört värdefullt för våra kunder. För de vet att Södermalmsbor i allmänhet är trångbodda – så där har de en kundgrupp med ett genuint intresse.