fbpx

Stora Bostadsdagen – plats på scen!

Stora Bostadsdagen – plats på scen!
2019-01-21 Rebla
stora bostadsdagen, fastighetssverige, fastighetsnytt

När Stora Bostadsdagen går av stapeln den 20:e februari på Grand Hotel i Stockholm finns Rebla på plats på scen. Tillsammans med arrangörerna Fastighetssverige har Rebas VD – Rebecca Lagerkvist – tagit fram en föreläsning om huruvida bostadsutvecklarnas prissättning av nyproduktion matchar med intressenternas bedömning? Eller finns det gamla schabloner som lever kvar utan anledning?

Tiden är förbi då nyproduktion hade fem köpvilliga intressenter per objekt. När nyproduktion tidigare sålde slut redan vid säljstarten ligger nu bostäderna i månader på Hemnet. Försäljningen av nyproduktion liknar mer och mer försäljningen på successionsmarknaden.

Vad har nyproduktionen som successionen inte har? Eftersom bostäderna inte är befintliga har ni som bostadsutvecklare möjligheten att förändra er efter köparnas behov och önskemål. Ni har möjligheten att utforma bostäderna efter hur vi lever och hur våra familjekonstellationer ser ut 2018.

För att kunna utnyttja den fulla hävkraften i en sådan möjlighet krävs det verktyg som gör det enkelt att fånga upp era intressenters behov – verktyg som i förlängningen hjälper era intressenter uppfylla sina bostadsdrömmar. Det är här Rebecca kommer prata om på Stora Bostadsdagen.

Det är vanligt att använda sig av olika enkäter för marknadsundersökningar för att få ett underlag till prissättning. Enkäter talar emellertid om vad människor tror sig vilja – inte vad de är verkligen är beredda att betala när kontraktet ska skrivas på.

Inom bostadsbranschen – som i alla andra branscher – förekommer olika typer av marknadsundersökningar. Det finns många aktörer som erbjuder enkätstudier och olika typer av intervjuundersökningar. Oavsett hur avancerade dessa undersökningar är så kvarstår alltid faktum att de visar vad människor säger sig vilja ha, eller kunna göra. Rebla har utvecklat ett system som tittar på vad människor gör – inte vad de tror sig vilja göra.

Mer om vad vad Rebecca kommer prata om på Stora Bostadsdagen kan du läsa här.

Ni är väl anmälda till Stora Bostadsdagen? Gör det annars snarast genom att följa denna länk