fbpx

Experternas insikter kring marknadsläget

Experternas insikter kring marknadsläget
2022-08-18 Kursledare: Rebecca Lagerkvist

Väl tillbaka efter semestern har media matat oss med domedagsprofetior för bostadsmarknaden. Hur ser det egentligen ut nu? Och hur kommer det se ut framöver? Det ger detta webinar er svaret på.

Johan Brisvall
VD/Grundare Markanvisning.se
Johan har tidigare jobbat som bostadsgeneral för Stockholms stads uppväxling inom bostadsbyggandet och har djup insikt i det viktiga samspelet mellan politik, tjänstepersoner och näringsliv. Idag driver och utvecklar Johan den digitala matchningsplattformen Markanvisning.se & konsultföretaget Sharing Capabilities. Markanvisning.se är Sveriges ledande mötesplats för branschen och kommunernas viktigaste stadsutvecklingsfas, markanvisningsskedet
Henrik Lenander
Ansvarig Affärsområde Nyproduktion, Fastighetsbyråns HK
Henrik har insikt i Fastighetsbyråns alla nyproduktionsförsäljningar landet över. Han har den samlade bilden från de alla mäklare som rapporterar till honom. Henrik är “örat mot rälsen” personifierad och har både insikter om marknaden samt tips för att hantera den.
Robin Svensén
Avdelningschef för Tyréns avdelning för Social och Ekonomisk hållbarhet
Robin är specialist inom analys och rådgivning inom bostadsfrågor. Marknadsanalyser, betalningsvilja, bostadsbehov, bostadspolitik. Han har analyserat ett stort antal bostadsprojekt under olika konjunkturer. Robin vet vilka mätpunkter som är viktiga att hålla koll på och hur man ska göra för att fatta beslut på rätt information.

Rebla, under ledning av Rebecca Lagerkvist, har samlat följande tre experter som under ett webinar kommer ge er sin syn på marknadsläget samt vad som de tycker är viktigt att ha med sig för att navigera rätt under hösten.

Vi kommer både beröra ämnen som marknad och försäljning såväl som markanvisningar och strategi för framtiden.

Vill du ha tillgång till inspelning av webinaret? Klicka här