fbpx

Effektivare marknadsföring till rätt målgrupp

Effektivare marknadsföring till rätt målgrupp
2022-09-01 Kursledare: Rebecca Lagerkvist

Effektiv marknadsföring i en svag marknad

Hur identifierar man olika målgrupper av intressenter för sitt nyproduktionsprojekt? Hur når man dem som effektivast med marknadsföring och hur får man dem slutligen att konvertera till köpare?

  • Förändringar i sociala medier
  • De viktigaste faktorer för konvertering
  • Målgrupps differentiering

Förändringar i sociala medier

Vi har sett förändringar som rör Instagram, Facebook, iOS 14 och GDPR i allmänhet. Tidigare kunde vi vara väldigt spetsiga geografiskt men förändringarna har lett till att man begränsar möjligheterna att fånga upp målgrupper. Strategin för att bygga en bra intressedatabas måste se annorlunda ut och man måste tänka på ett annat sätt redan från början.

De viktigaste faktorerna för konvertering

Ibland kanske man väntar för länge innan man sätter en säljstart. Vi behöver först ta temperaturen på marknaden för att därefter kunna se vart våra intressenter befinner sig just precis nu. Är just nu det bästa läget för en kampanj eller för en säljstart?

Planeringskalender:

Målgrupps differentiering

Den här typen av data använder vi för att försöka få en bild som vi kan bygga hypoteser på. Det hjälper oss framförallt att veta vilka kanaler vi ska titta på och vilket språk vi bör använda för rätt målgrupp och rätt kommunikation.