fbpx

Vi mäter – vi workshopar – ni kan ta vid

Vi mäter – vi workshopar – ni kan ta vid
2019-06-19 Rebla

Först hjälper Rebla er att samla intressenter – underlag för analysen. Om ni redan har en grupp intressenter så använder vi oss av dem. När vi bedömer att vi har tillräckligt med underlag för analys har vi en workshop tillsammans med er. Där visar vi vad som syns i våra system och hur man kan tolka det. Vi ger också tips om vidare åtgärder. Om det tillkommer nya intressenter efter workshopen så fortsätter mätningarna. Ni kan då själva logga in i våra system och ta del av analyserna.