fbpx

Hur Rebla löser administrativa problem – Säljstartsfasen

Hur Rebla löser administrativa problem – Säljstartsfasen
2022-05-02 Rebla
säljstart, mäklarsystem, kölappssystem

Dålig struktur, saker som faller mellan stolarna och i förlängningen missnöjda kunder. Det är några konsekvenser av att förlita sig på dåliga administrativa lösningar. Men det finns bättre sätt – i artikelserien “Hur Rebla löser administrativa problem” går vi igenom de olika faserna i försäljningen av nyproduktion. Vi beskriver de vanligaste problemen, och hur dessa kan lösas med hjälp av ett CRM-verktyg som Rebla. I det här inlägget går vi igenom säljstartsfasen.

Vad innebär en säljstart?

Nu när ni har kommit till själva säljstarten är det försäljningen som tar fokus. I de tidigare faserna har ni samlat intressenter – som har gett er viktiga insikter om efterfrågan för ert projekt. Men nu kommer uppgiften att konvertera dessa intressenter till bostadsköpare. Vid en säljstart får  intressenterna skicka in en köpanmälan och ange vilka objekt de är intresserade av att köpa. Era mäklare eller säljansvariga kommer därefter att kontakta dessa intressenter löpande, efter köordningen, för att stämma av deras intresse. Säljstarten kan vara en påfrestande period – det finns en lång lista av intressenter att kontakta, och det är svårt att veta på förhand vilka som faktiskt är köpvilliga. Men det är också en otroligt viktig fas, eftersom ert mål i slutändan är att sälja bostäder. Därför är administrativt strul kanske lite extra ovälkommet. 

  • Vid säljstarten kontaktas intressenter löpande utifrån deras köplats. 
  • Säljarbetet tar mycket tid – administrativt strul är ovälkommet.

Vilka utmaningar ser vi här?

Den största utmaningen är att få era kunder att uppleva säljstarten som trygg och rättvis. Många, om inte de flesta, av era kunder har aldrig köpt nyproduktion innan. Därför kräver det kommunikation från er sida – så de vet vad som krävs av dem i varje steg av processen. En av de vanligaste frågetecknen från kundens sida är kring hur ert kösystem fungerar. De vill veta hur platserna fördelas – och vilken plats i turordningen de själva har. Där kan man ha olika system: de vanligaste varianterna är s.k. ursprungsanmälan, “först till kvarn” eller att använda sig av bostadspoäng. Oavsett vilket system du använder går det att hantera i Rebla.

“Oroliga kunder som ständigt ringer in med samma frågor”

Om den här informationen inte finns lättillgänglig i exempelvis mejlutskick eller på er hemsida – så kommer kunderna att ringa er. Ni kommer antagligen få svara på samma frågor om och om igen, eftersom många kunder har liknande ärenden. Det här blir lätt en administrativ börda eftersom ni redan är väldigt upptagna. Förutom att ta tid från säljarbetet så bidrar det också till otrygghet hos kunden. Lösningen på det här är, kort och gott – kommunikation

  • Den största utmaningen är att få era kunder att uppleva köpprocessen som rättvis.
  • Många oroliga kunder som ringer kan bli en en administrativ börda. 
  • Lösningen på detta är att kommunicera ut mot kunden. 

Hur vi tycker att det borde vara istället

Rebla CRM erbjuder olika verktyg för att föra kommunikation mot kund. På så sätt fungerar det även som ett mäklarsystem. Vid en köpanmälan skickar vi exempelvis ut ett automatiskt bekräftelsemejl med kundens könummer. De blir även påminda om sina bostadsval, samt information om vad som händer härnäst. När säljstarten sedan stänger och köhantering pågår kan mäklaren eller säljaren löpande skicka ut information med mejl från systemet. På så sätt blir de ledda i varje steg av processen, och måste inte famla i blindo. Det betyder också att de inte måste ringa er för att få informationen – alltså mindre administration för er.

“Rebla fungerar som ett mäklarsystem – som låter dig strukturera försäljningsarbetet”

Rebla erbjuder även goda verktyg för intern administration. Om de är intresserade av att köpa en bostad så markerar er mäklare eller säljansvarig den bostaden som “bokad”. Du kan även ange förfallodatum på kundärenden, till exempel när du ska ha kontaktat en specifik kund, samt använda verktyget “Visningar” för att boka lägenhetsvisningar. På så sätt fungerar Rebla även som ett mäklarsystem, som låter dig strukturera försäljningsarbetet.

“Viktigt att köpprocessen upplevs som rättvis och trygg”

Det är viktigt att köpprocessen upplevs som rättvis och trygg. Om något havererar i processen skapar det otroligt mycket oreda och oro. Alltså är det jätteviktigt att ni använder er av säkra och pålitliga system – så alla intressenter kommer in i systemet i rätt köordning, och deras personuppgifter är tryggt lagrade. Om ni sen behöver sortera om en kölista efter exempelvis bostadspoäng eller ursprungsanmälan – så går det att lösa i Rebla. Det innebär att ni inte behöver ta ut några listor ur systemet utan kan arbeta med intressenterna direkt i Rebla. Detsamma gäller för Reblas mejlfunktion – eftersom dina intressenter är samlade behöver du inte exportera några mejllistor. Det här hjälper er att skära ner på administration, genom att allt är samlat – men det är också viktigt för att följa GDPR. Sammanfattningsvis ska ni låta systemet arbeta åt er i så hög mån som det går. 

  • Rebla erbjuder olika verktyg för kommunikation mot kund. 
  • På så sätt blir kunden ledd genom varje steg av processen. 
  • Rebla fungerar även som ett mäklarsystem och med verktyg för intern administration.  

Låt Rebla avlasta er – så ni kan fokusera på att sälja bostäder!

Nyckeln till en lyckad säljstart är alltså kommunikation. Det skapar en trygg köpprocess för kunden – och mindre administration för er. Det enda som behövs är ett system som stödjer de funktionerna. Du som använder Rebla kan mejla dina intressenter direkt i systemet. Alla intressenter är samlade – och smarta filterfunktioner låter dig mejla specifika intressentgrupper. Rebla skickar även ut bekräftelsemejl till era kunder i samband med intresseanmälan och säljstart, där de bland annat blir påminda om sina intresseval och könummer. Alltså – färre samtal från oroliga kunder som vill veta sina könummer. Så låt Rebla avlasta er – så ni kan fokusera på att sälja bostäder!


Länkar till de andra artiklarna i serien:

Hur Rebla löser administrativa problem – intresseanmälansfasen
Hur Rebla löser administrativa problem – försäljningsfasen