fbpx

Hur Rebla löser administrativa problem – Försäljningsfasen

Hur Rebla löser administrativa problem – Försäljningsfasen
2022-05-03 Rebla
mäklarsystem, sälja nyproduktion

Dålig struktur, saker som faller mellan stolarna och i förlängningen missnöjda kunder.  Det är några konsekvenser av att förlita sig på osmidiga administrativa verktyg. Men det finns bättre sätt – i inläggsserien “Hur Rebla löser administrativa problem” går vi igenom de olika faserna i säljprocessen av nyproduktion. Vi beskriver vilka de vanligaste problemen är, och hur dessa kan lösas med hjälp av CRM-verktyg som Rebla. I det här inlägget går vi igenom försäljningsfasen.

Vad är försäljningsfasen?

Ni har haft er säljstart och nu börjar försäljningsfasen. Era mäklare eller säljansvariga kommer nu att kontakta de kunder som valt att lämna en köpanmälan. Om en kund vill gå vidare kommer de få underteckna ett bokningsavtal (eller förhandsavtal) – du kan generera alla sorters avtal i Rebla. Nu börjar med andra ord säljarbetet på allvar – och era mäklare får en allt mer central roll. De är både representanter för projektet, och de som driver försäljningen. Det är därför viktigt för er att på enkelt sätt få insyn och kunna följa upp deras arbete.  

  • Mäklaren/säljansvariges roll blir central.
  • Viktigt med bra verktyg för insyn och uppföljning.
  • Effektiva system för att tex automatiskt skapa kontrakt underlättar försäljningen.

Vilka utmaningar ser vi i den här fasen?

Ett vanligt problem är att du som bostadsutvecklare inte har någon insyn i mäklarens arbete. Denne jobbar ofta på eget håll i ett separat mäklarsystem – och ni kan inte kontrollera hur det går. Ni vet inte hur många intressenter de har kontaktat, eller hur många köpare de genererat. Och vill ni veta det så måste ni ringa eller mejla den här mäklaren. Men denne vill bara ägna all sin tid till själva försäljningen, vilket är helt naturligt. Då kan ni hamna i en situation där ni ständigt måste kontakta mäklaren för att få reda på hur det går. Det här innebär frustration för båda parter – mäklaren får inte fokusera på försäljningsarbetet, och ni känner aldrig riktigt att ni har koll. Därför krävs ett system där ni som bostadsutvecklare kan följa mäklarens arbete. 

“Mäklaren arbetar i sitt mäklarsystem – och ni har ingen insyn”

Ett annat vanligt problem är att mäklaren, precis som ni, har ett intresseformulär på sin hemsida. Det betyder att mäklaren äger den intressentdata som kommer in i formuläret. Och det är inte heller helt ovanligt att ni av olika anledningar skulle vilja byta mäklare. Men om personen äger en del av intressentdatan kan hen välja att ta med sig den i samband med sin uppsägning. Det här kan i värsta fall bli detsamma som att “starta om från noll”, i det fall att ni förlorar mycket data. Det här är något av ett skräckscenario, men också en reell möjlighet om ni inte äger all intressentdata. 

“Detsamma som att starta om från noll”

En tredje utmaning, som vi berört i tidigare inlägg, är att få kunden att uppleva köpprocessen som trygg. För detta behövs kommunikation från er sida. Ni behöver leda kunden genom varje steg av processen, så de vet att allt går rätt till. Alltför ofta lägger en bostadsköpare ut pengar för förskottsbetalningen – för att sedan mötas av tystnad. Det kan i vissa fall dröja flera veckor innan de får någon korrespondens. Under tiden arbetar ni för fullt, men en privatperson har inte förståelse för det. De har ingen insyn i er arbetsprocess, utan de vet bara att de lagt ut väldigt mycket pengar. Därför vill de ha bekräftelse på att de gjort rätt, samt vad som krävs av dem i nästa steg.

  • Ett vanligt problem är att ni inte har insyn i mäklarens arbete. 
  • I vissa fall äger mäklaren intressentdatan, och kan ta med sig den vid uppsägning.  
  • Köparen behöver bekräftelse på att allt gått rätt till. 

Hur vi tycker att det borde vara istället

Något som Reblas kunder uppskattar är att alla i organisationen har samma vy. Mäklaren loggar in i Rebla CRM och letar reda på de intressenter de vill kontakta. De markerar sedan statusen på intressenterna – exempelvis om de vill boka en bostad eller om de inte längre är intresserade. Du som bostadsutvecklare kan logga in i CRM:et och granska allt detta i realtid. Ni får även säljstatistik direkt i systemet, vilket betyder att ledningsgruppen kan gå in och följa upp mäklarens arbete. Vi kan även ta fram listor till er som berättar hur långt i snitt det tar för mäklaren att kontakta en intressent efter att de inkommit.

“Rebla låter alla i organisationen följa mäklararbetet”

Rebla CRM erbjuder också en mejlfunktion som låter dig mejla intressenter direkt i systemet. Välj antingen att skicka massmejl eller till enskilda adresser. Skickade mejl sparas sedan i systemet, vilket ger organisationen en gemensam insyn i säljprocessen. Det innebär också att om ordinarie säljansvarig är frånvarande, kan någon annan ta vid arbetet. Allt detta gör att ni får en bättre koll på mäklarens arbete – till exempel deras effektivitet och konverteringsgrad, vilket i sin tur blir underlag för säljstrategi. 

Med Rebla CRM äger du som bostadsutvecklare all data i systemet. Du kan dessutom integrera samtliga intresseformulär med Rebla – så data kommer direkt in i systemet. Det betyder att om du inte är nöjd med din mäklare har du större möjlighet att byta till en annan eftersom du inte behöver oroa dig för att den nuvarande mäklaren tar med sig insamlad intressentdata. Således ingen risk för att behöva starta om från noll. Det här innebär förstås en stor trygghet och frihet för dig som bostadsutvecklare.

“Vår vision är att låta systemet jobba åt dig i så hög grad som möjligt”

Ibland får ni massor intressenter – då tar det lång tid att höra av sig till var och en. Därför är vår vision att erbjuda ett system som jobbar åt dig i så hög grad som möjligt. Då kan ni använda de verktyg som ett system som Rebla CRM kan erbjuda, exempelvis att skicka ut automatiska mejl i samband med en bokning. “Tack för att du bokade en bostad hos oss – nu kommer följande att hända” – det måste inte vara svårare än så. Det som vi tittar på närmast är att det ska skickas en avisering till ekonomisystem, så att en faktura skickas ut automatiskt. Därefter ska man även få en notifikation via mejl att fakturan har blivit betald. Det här innebär mindre oro för kunden och mindre arbete för er. 

 

Rebla CRM är tryggt för kunden – och smidigt för dig

Försäljningsfasen handlar helt enkelt om att skapa bostadsaffärer. Era mäklare eller säljansvariga får en central roll – och arbeta ganska självständigt. Därför är det viktigt att du som bostadsutvecklare har möjlighet att följa säljarbetet. Med Rebla CRM har alla i organisationen samma vy – och mejlutskick mot intressent sparas i systemet. Det gör det enkelt för er att följa upp arbetet. Och fungerar inte samarbetet med mäklaren så kan ni enkelt byta ut den här personen. Detta eftersom ni äger all intressentdata – och eftersom eventuella intresseformulär på mäklarens hemsida är integrerade med Rebla.

Rebla skickar även automatiska bekräftelsemejl när en kund köpt en bostad. Mejlet berättar också vad som händer i kommande steg. Detta är viktigt för att kunden ska känna sig trygg i köpprocessen.

 


Hur Rebla löser administrativa problem – Intresseanmälansfasen
Hur Rebla löser administrativa problem – Säljstartsfasen