Underlätta för kunderna att hitta till ert kontor

Är det krångligt att hitta till företagets kontor? Ta hjälp av mobilen för att spela in en kort och enkel instruktionsvideo! Spela in vägen fram till kontoret och visa upp viktiga skyltar eller andra vägledande markeringar för att underlätta för besökande kunder. Visa också gärna upp om det finns andra aspekter som kan krångla till det, till exempel att hitta till rätt våningsplan eller att knacka på rätt dörr.

Det kan hjälpa era besökare genom att plocka bort en oro inför deras besök.

Besökarna behöver inte ringa och fråga om hjälp utan kan känna sig trygga redan från början. Titta på filmklippet ovan för att se vägen till Reblas kontor och få inspiration till era egna instruktionsvideor!