Hur spelar man in skärmen på Windows?

Vi på Rebla använder skärminspelningar för att förklara olika koncept för våra kunder. Det lämpar sig väl för instruktioner men också för förklaringar av mer komplicerade koncept. Vi använder mestadels Mac och där görs en skärminspelning enkelt via QuickTime. Våra kunder vill emellertid ofta kopiera vårt koncept med skärminspelning. Eftersom det på Windows inte är lika enkelt har vi nu gjort en skärminspelning för att visa hur ni kan göra.