Ellinor hanterar både innehåll och teknik för webb

Ellinor kan både skapa content i form av artiklar, bilder och film såväl som hantera de tekniska plattformar där den ska publiceras.

Rebla arbetar aktivt med våra digitala kanaler för att nå ut till de som kan ha behov av våra tjänster. För att kunna göra detta enkelt och kostnadseffektivt vill vi att så få personer som möjligt ska vara involverade.

Ellinor kan både tänka helhet och strategi för kommunikation såväl som pilla med detaljer i HTML-koden.

Ellinor är dessutom ansvarig för de webbsidor som Rebla byggde för kund innan vi fokuserade vår verksamhet mot att enbart bygga system för försäljning av nyproducerade bostäder. Ellinor har lätt för att kommunicera med våra kunder och hjälpa dem med både stora och små problem.