fbpx

CRM Maxi – när ni behöver extra allt

CRM Maxi – när ni behöver extra allt
2023-12-19 Kursledare: Rebecca Lagerkvist

CRM Maxi – när ni behöver extra allt för att det är dags att signera kontrakt

Effektivisera din kontraktsprocess och maximera produktiviteten och säkerheten.

🕒 Sekundsnabbt Kontraktskapande:

Skapa kontrakt på ett ögonblick från era fördefinierade mallar. Ingen krånglig process, ingen fördröjning i säljprocessen.

📎 Automatisk Bilagshantering:

Applikationen hanterar automatiskt nödvändiga bilagor och sparar tid för mäklare och en trygg processen för kunden och dig.

🖊️ Säker Digital Signering:

Skicka kontrakten för digital signering med alla bilagorna automatiskt inkluderade.

✨ Ökad Noggrannhet:

Minska risken för mänskliga fel och missar. Kvalitetssäkra din process en gång för alla.

🔄💼 Automatisk Uppdatering av Data:

Se till att personuppgifterna i dina kontrakt alltid är synkroniserade med uppgifterna i ert CRM. Data i Rebla förblir alltid uppdaterad och överensstämmer med kontraktet.

🔐Säkerhet och Compliance:

Rebla är utformat med fokus på säkerhet och fullständig efterlevnad av dataskyddsregler och nya BRF-lagen.