fbpx

“Klockrent samarbete, helt enkelt” – Niclas Johansson, Balder Nyproduktion

“Klockrent samarbete, helt enkelt” – Niclas Johansson, Balder Nyproduktion
2020-09-13 Rebla

Niclas Johansson är sälj- och marknadskoordinator på Balder. På Niclas avdelning för Nyproduktion använder man Rebla CRM för att hantera alla intressenter. Niclas hyllar Rebla som samarbetspartner, älskar kartfunktionen samt råder Rebla att satsa vidare på ett fullständigt säljstöd för mäklarna.

Balder Nyproduktion om Rebla

Namn:

Niclas Johansson

Arbetsroll:

Sälj- och marknadskoordinator på Balder.

Erfarenheter av fastighetsbranschen:

Arbetat som marknadsassistent på både JM och Älvstranden utveckling AB – jobbat på Balder sedan 2017.

“Mitt arbete handlar om allt från marknadsanalys, prissättning och att driva Balders nyproduktion försäljning tillsammans med våra mäklare”

— Som sälj- och marknadskoordinator på Balder Nyproduktion tar jag hand om försäljningen och marknadsföringen av våra projekt. Det handlar om allt ifrån tidig marknadsanalys, prissättning, val av marknadskanaler, framtagande av marknadsmaterial. Jag driver även försäljningsarbete tillsammans med våra mäklare.

 

“Vi kan marknadsföra Balders projekt hur vi vill – men allt måste mynna ut i försäljning”

Niclas svarar på frågan om de största utmaningarna i hans roll.

— Det finns många, men den som utmärker sig är säljarbetet. Vi kan säga vad vi vill och presentera projekten hur vi vill, men allt måste mynna ut i en försäljning. Där är vårt mål att vara datadrivna. Vi vill ta bättre beslut än vad vi gjorde igår, just med hjälp av data. Och på så sätt skapa en snabbare säljprocess, lägre kostnader och i slutet nöjdare kunder.

 

“Reblas system hjälper oss att balansera utbud och efterfrågan i nyproduktionsprojekten. De hjälper oss också att lära känna våra intressentern – vilka är de och var bor de?”

— För mig är det framförallt i vardagen. På Balder använder vi Reblas system för att följa upp hur många intressenter vi har för respektive projekt. Har vi rätt mängd potentiella köpare kontra antalet bostäder vi vill sälja? Har vi balanserat utbud med efterfrågan, eller behöver vi samla fler intressenter? 

Niclas nämner också Reblas kartfunktion. 

“Kartfunktionen hjälper oss jättemycket genom att visa oss var i landet våra intressenter bor.”

Det är framförallt hjälpsamt i det tidiga skedet av ett projekt, där man vanligen gör allmän marknadsföring utan skarpa budskap eller tydlig målgrupp. Med kartfunktionen kan vi se vilka typer av kunder som är nyfikna; vilken ålder de är i, var de bor och vad de har för bostadspreferenser.

— Det finns också många av Reblas funktioner som vi i nuläget inte använder, men skulle kunna dra nytta av. Det gäller framförallt att se vilken typ av annonser som genererar försäljning. Vi vill med säkerhet kunna säga “det är den här typen av annonser som genererar försäljning – och inte den där”. 

 

“Alla på Rebla som vi jobbat med har varit väldigt kompetenta, med en målbild som matchar vår. Ett klockrent samarbete helt enkelt”

— Det bästa har varit kommunikationen och samarbetet att vi har haft samma målbild. Alla som vi jobbat med har varit väldigt kompetenta och självdrivande. Varken jag eller mina medarbetare är systemvetare, så vi kunde inte den biten. Det är inte alltid säkert att det blir bra när man lägger över ansvar på en mellanhand. Men ni löste det jättebra och var lyhörda för våra behov. Så det var ett klockrent samarbete, helt enkelt. 

 

“Något som branschen verkligen behöver, som Rebla borde erbjuda, är ett fullödigt säljstöd för mäklare”

— Något som vi i vårt samarbete inte riktigt kom i mål i, är att skapa ett säljstöd för våra mäklare. Vi skulle vilja ha en logg på varje visning, varje telefonsamtal som de gör. Vi vill kunna underlätta för mäklarna att arbeta löpande med kunderna och i slutet generera avtal för signering [Finns redan i Rebla, Reblas anm.]. Även det i samma system. För vår del skulle vi också vilja ha en journal över allt säljarbete mäklare gör mot intressenter. Så vi kan följa upp saker som: vad är konverteringen för visningar? Varför har en viss mäklare i snitt en försäljning varannan visning, men en annan bara var tionde visning? På den punkten tror jag att ni som företag har mycket att vinna. 

 

Rebla är analysexperter!

Att beskriva Rebla med ett ord är inte lätt.

— Oj! Vilken svår fråga. Men ni arbetar väldigt mycket med data och analys av densamma. Så jag skulle säga “analysexperter”!