Är era intressenter arga över upprepade mailutskick? – då borde ni faktiskt ha panik över GDPR.

Är era intressenter arga över upprepade mailutskick? – då borde ni faktiskt ha panik över GDPR.
2018-03-26 Rebla
CRM, mailutskick system, mailutskick, nyproduktion, bostadsutveckling, bostäder, mäklarsystem, prissättning bostäder, vitec

Många är domedagsprofetiorna över vad som ska hända när nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. De mesta kan nog sägas vara överdrivna men några saker bör man verkligen ta fasta på och ha på plats till dess.

GDPR är tydlig på punkten att konsumenten alltid ska ha rätt att avsäga sig marknadsföring. Det gäller även om marknadsföringen anses ligga i konsumentens intresse.

Aktiva konsumenter – som engagerar sig kring hanteringen av sina personuppgifter, vet sin rätt och gör ansträngningen att kontakta ett företag för att bli bortplockad från exempelvis mailutskick – är handlingskraftiga konsumenter.

Sannolikheten att någon som har haft orken att vända sig till ert företag angående personuppgiftshantering och inte blir hörsammad sedan istället vänder sig till datainspektionen är stor. Till och med mycket stor.

En av våra medarbetare driver ett ärende jämtemot ett av sveriges största mäklarfirmor där hon upprepade gånger bett om att få bli borttagen från deras utskick. Det enda det har resulterat i är att hon istället för att få mail med rekommendationer om bostäder i sitt område nu får mail med information om att det inte finns några bostäder för henne i det området. Det är alltså inte bara det att mäklarfirman vägrat hörsamma hennes lagliga rätt utan de påminner henne också varje vecka om denna vägran. Det är som om de uppmanar henne att ta ärendet till högre instans.

När GDPR träder i kraft bör ni kontroll över de områden där ni är som mest exponerade. Mailutskick till konsumenter är definitivt ett sådant område.

  • Ni bör ha tydliga och inövade rutiner kring hur ni ska agera när en konsument hör av sig och vill bli borttagen.
  • Ni måste också ha system som klarar av att radera en person permanent från utskickslistor – utan att för den skull ta bort information om personen som ni kanske är skyldiga att spara pga av annan lagstiftning.
  • Era system behöver både kunna separera data och radera data permanent. Ofta sker bara en inaktivering – ingen permanent radering.

Separering av data och permanent radering är funktioner som många system inte har idag. Reblas system för intresseanmälan för nyproduktionsprojekt är GDPR-säkrade. Från våra system kan ni dessutom sköta mailutskick. Vi har bra stöd för att se till att personer som inte vill ha nyhetsbrev och dylikt bara behöver säga nej tack en gång. Vi har dessutom möjlighet att tillsammans med vår juridiska samarbetspartner – IPQ – hjälpa er att etablera rutiner för hur organisationen ska agera i dessa frågor.

Av alla GDPR-anpassningar är denna relativt enkel att få till – och ack så viktig. Ta inte risken att hamna i dålig dager i personuppgiftssammanhang för något som är så pass lätt att fixa. Allt som krävs är bra system och kompetens. Rebla kan erbjuda båda.

Kontakta oss på 070 409 52 91 eller info@rebla.se om ni vill veta mer.