fbpx

En iterativ process

En iterativ process
2019-03-19 Rebla

Rebla kanske inte alltid kan ge alla svaren genom våra analyser men vi hjälper er att ställa rätt frågor. Tillsammans bildar vi en hypotes och sedan hittar vi sätt att bekräfta eller dementera den hypotesen. Det är en iterativ process där varje steg för oss närmare sanningen.