Workshop om video som verktyg i en organisation

Ett tjänst som Rebla erbjuder är workshops och då bland annat om digitala verktyg. För patentbyrån IPQ höll Rebla en workshop om video som en informationsförmedlare och kompetensbärare i en organisation. Deltagarna fick bland annat lära sig om effektiviteten av video som format där det finns möjligheten att kombinera ljud och bild samt vilken typ av video som är relevant för olika situationer.

Video i form av skärminspelning och instruktionsfilm kan vara särskilt användbara i situationer där till exempel en nyanställd ska introduceras eller som ett medel för att bevara och kultivera kunskap inom orgaisationen. I dessa fall kan video vara ett verktyg som enkelt förbättrar arbetssätt inom ett företag och som ger resultat med märkbar effekt.

Är du intresserad och vill veta mer om Reblas workshops? Kontakta info@rebla.se