Ta hjälp av diktering för att underlätta dina anteckningar

Att ta anteckningar eller föra protokoll under möten kan vara både stressigt och mödosamt.

Varför inte låta mobilen förenkla arbetet åt dig?

Genom att slå på diktering spelar mobilen in det som sägs med hjälp av mikrofonen. Samtidigt översätter mobilen det inspelade pratet till text automatiskt. På det sättet får du färdigskriven text att arbete med. Småfel kommer att dyka upp men texten ger dig ett skelett att arbeta utifrån och underlättar också för minnet.