Reblas digitala system för försäljning av nyproducerade bostäder.

Läs mer om Reblas erbjudande på vår produkthemsida.

Skapa en lyckad köpprocess för era kunder med hjälp av ett digitalt system som hanterar säljstarter. Reblas digitala system hjälper er med försäljningen av nyproducerade bostäder genom att göra det enkelt, effektivt och säkert.

Våra system kan hjälpa till med hela processen från intresseanmälan till avslutat köp i form av bland annat projekthemsidor, köpstartsanmälan och kölappstagning. Systemen kan även ge er nya insikter om era kunder genom analyser och mailutskick. Rebla tar hand om den fullständiga administrationen och ni kan känna er trygga med att inga anmälningar försvinner och att alla personuppgifter behandlas lagenligt.