fbpx

Hur hanterar Rebla kort tid från beställning till leverans?

Kort tid från beställning till leverans

Hur hanterar Rebla det?

Visst finns det både för- och nackdelar med att det ibland är snabba bud som gäller när det kommer till att möta kundens behov. Drivkraften är ett positivt drag gentemot detta men samtidigt så måste produkten att passa in i det befintliga systemet. I slutändan gäller det att hitta en balans mellan dessa för att hitta lösningar till andra liknande problem.