Fördelen med en liten organisation?

En av Reblas programmerare berättar:

Vad är fördelen med att jobba i en liten organisation

En av fördelarna med att jobba i en liten organisation, i jämförelse med en större, är den korta tid som det kan ta från tanke till handling. Från ritbord till en färdig produkt, menar en av Reblas programmerare.