Vår organisation är lika modern som de system vi bygger

CRM, nyproduktion, bostadsutveckling, bostäder, mäklarsystem, prissättning bostäder, vitec

Rebla har sitt kontor på Odelbergsvägen i Enskede och där sitter kärnan av verksamheten. De flesta som arbetar med Rebla sitter emellertid på helt andra platser – allt ifrån Jönköping till London och Milano.

Remote som det kallas är ett vanligt arbetssätt inom techbranschen – mycket därför det är så svårrekryterat och man begränsar arbetet till en fysisk plats så missar man många talanger.

Det att distansarbetet ska fungera krävs att hela företaget finns tillgängligt online. Det gäller både personer och material. Sedan måste man ha bra kommunikationskanaler och arbeta mycket med video. Det viktigaste är dock att arbetet är tydligt definierat och resultatet mätbart.

För att vårt arbete ska fungerar använder vi oss av olika digitala verktyg som vi med tiden har kommit att älska. Om dessa verktyg och hur vi använder dem delar vi med oss här på vår hemsida.

Vi vill inte bara bygga bra system för våra kunder utan vi vill också förstå dem och alla andra att upptäcka hur befriande och demokratiserande digitalisering kan vara.

0000