Bibehåll arbetskvalitén trots distansarbete!

Hur bibehåller man arbetskvalitén när alla jobbar på olika håll?

Oavsett livssituation, kan jobb med frihet under ansvar underlätta för att få ihop sitt eget livspussel. Många ställer sig dock frågan hur man bibehåller kvalitén i arbetet då allas livspussel tycks se olika ut. På Rebla används olika verktyg för att underlätta samarbetet och samtidigt värna om arbetskvalitén. Till exempel så används GitHub för kodlansering tillsammans med Heroku för att hosta applikationerna. Med hjälp av Slack och Google Hangouts sköts kommunikationen smidigt och underlättar avstämning genom arbetet.