CRM och Analyssystem för Bostadsutvecklare.

Nyproduktion som köparna vill ha och har råd med

Digitala Säljstarter och CRM för bostadsutvecklare

Rebla håller ordning på intressenter, köpare och bostäder. Systemen möjliggör träffsäkrare marknadsföring. Ni får hjälp vid anpassning av utbud och pris.

  • "Vi försökte i veckor att få Vitec att lyssna till våra behov. Rebla fixade det på tre dagar."
  • "Detta är en förutsättning för att vi ska kunna jobba med nyproduktion."
  • "En kvart efter att vi släppte lägenheterna kunde mäklarna börja ringa."
  • "Vi var redan imponerade av er, när ni visade analysen - OMG!"
  • "Vi har ordning och reda på allt och kan arbeta snabbt och effektivt."
  • "Skicka-mail-funktionen är suverän. Suverän! "

Kart- och analysverktygen ger svar

Vart bor era intressenter och hur gamla är de? Vilken ekonomisk bakgrund kommer de ifrån? Gav senaste marknadsföringskampanjen resultat?

Marknadsanalys bostäder, flyttströmskarta

Kartan visar åldersfördelning på de som är intresserade av 3:or och 4:or samt vart de bor.

Marknadsanalys bostäder, flyttströmskarta

Det går att ställa in datumintervall för att tex kontrollera effekten av en tryckt annons.

Marknadsanalys bostäder, flyttströmskarta

På vilket avstånd från projektet bor intressenterna? Skiljer det sig mellan åldersgrupperna? Cirkeldiagrammet ger svaret.

Marknadsanalys bostäder, flyttströmskarta

Det går att titta på vart intressenterna för enskilda bostäder bor. Skiljer det sig mellan bostäderna?

Marknadsanalys bostäder, flyttströmskarta

Hur många intressenter har inkommit per dag från Stockholm? Eller från Uppsala. Grafverktyget ger svaret.

Diagramverktygen visar avstånd och ort mer i detalj