CRM och Analyssystem för Bostadsutvecklare.

Nyproduktion som köparna vill ha och har råd med

Rebla hjälper fastighetsbranschen att ta tillvara på sitt data!

Vi tillhandahåller ett modernt system som möjliggör för bostadsutvecklare att samla och förstå sitt egna data.

Vi bistår med unik kompetens kring hur data kan användas för effektiv beslutsfattning i fastighetsbranschen.

Några av de största använder redan oss!

Ta kontakt!
  • “Hög servicegrad och proffsigt bemötande – det är Rebla”

  • “Vi försökte i veckor att få Vitec att lyssna till våra behov. Rebla fixade det på tre dagar.”

  • “Detta är en förutsättning för att vi ska kunna jobba med nyproduktion.”

  • “Med den digitala säljstarten fick vi en skjuts som vi aldrig upplevt förut.”

  • “En kvart efter att vi släppte lägenheterna kunde mäklarna börja ringa.”

Rebla hjäper er bygga rätt bostäder!

Ta kontakt!

Enkelt och effektivt

Våra system kan hjälpa er med hela processen från intresseanmälan till avslutat köp. Vi tar hand om hela administrationen.

Säkert och tryggt

Med våra system så försvinner inga anmälningar. Kölistor hålls intakta och kunderna uppfattar processen som trygg och rättvis.

Lagenligt

Intresseanmälningar från kunder är personuppgifter. Med våra system blir det lättare att hantera dem på ett korrekt sätt.

Kunskap om kunderna

Genom den data vi hämtar in hjälper vi er få nya insikter om era kunder.

Före Säljstart

Vi hanterar kundens första kontakt med projektet genom vår applikation för intresseanmälan. Kunderna kommer till vår intresseanmälan via en knapp på er hemsida. Våra system hjälper er att förstå vilka era intressenter är och vad de efterfrågar.

Läs mer!

Digital Säljstart

Era kunder får ett könummer via en hemsida som öppnar en visst datum en viss tid. Där fyller de i sina personuppgifter och väljer lägenheter. Efteråt får kunderna ett bekräftelsemail med sitt könummer. Säljstarten är över på några minuter och efter en kvart kan mäklarna börja ringa.

Läs mer!

Efter Säljstart

Vi kan analysera ert data så att ni får reda på vart era potentiella köpare bor, hur gamla de är etc. Vi kan ge statistik på vilka lägenheter som populärast. Vi vet vad balkong i söderläge gjorde för priset. Vi kan också ge underlag för hjälp med prissättning.

läs mer

Inspiration! Boka föreläsning med Reblas VD och få energi att börja arbeta datadrivet!