CRM och Analyssystem för Bostadsutvecklare.

Nyproduktion som köparna vill ha och har råd med

Rebla hjälper fastighetsbranschen att tjäna pengar på sitt data!

Vi tillhandahåller ett modernt säljstödssystem som möjliggör för bostadsutvecklare att samla och förstå sitt egna data.

Vi bistår med unik kompetens kring hur data kan användas för effektiv beslutsfattning i fastighetsbranschen.

Några av de största använder redan oss!

Ta kontakt!
  • “Vi har ordning och reda på allt och kan arbeta snabbt och effektivt.”

  • “Detta är en förutsättning för att vi ska kunna jobba med nyproduktion.”

  • “Hög servicegrad och proffsigt bemötande – det är Rebla”

  • “Vi försökte i veckor att få Vitec att lyssna till våra behov. Rebla fixade det på tre dagar.”

  • “Vi var redan imponerade av er, när ni visade analysen – OMG!”

Kan Reblas system ersätta Vitec? Hur fungerar de?

Läs mer!

Enkelt och effektivt

Våra system kan hjälpa er med hela processen från intresseanmälan till avslutat köp. Vi tar hand om hela administrationen.

Säkert och tryggt

Med våra system så försvinner inga anmälningar. Kölistor hålls intakta och kunderna uppfattar processen som trygg och rättvis.

Lagenligt

Intresseanmälningar från kunder är personuppgifter. Med våra system blir det lättare att hantera dem på ett korrekt sätt.

Kunskap om kunderna

Genom den data vi hämtar in hjälper vi er få nya insikter om era kunder.

Inspiration! Boka föreläsning med Reblas VD och få energi att börja arbeta datadrivet!