CRM och Analyssystem för Bostadsutvecklare.

Nyproduktion som köparna vill ha och har råd med

System för försäljning av nyproducerade bostäder som skapar skjuts i försäljningen minskar den administrativa bördan ger underlag för prissättning skapar trygghet för kunderna hjälper dig hitta rätt kunder bara blir bättre med åren är lätta för dig att hantera inte kräver installation finns online

Några av de största använder redan oss!

Ta kontakt!

Vi hjälper er före, under och efter säljstart!

Ta kontakt!

Vi gör ett CRM-system för försäljning av nyproducerade bostäder.

Våra system löser administrativa problem och samlar data som ger underlag för att förbättra utbud och prissättning av bostäderna i enlighet med det köparna vill ha.

Vi erbjuder fristående digitala säljstarter med kölappstagning. Vi gör förstudier inför prissättning av bostäder. Detta oavsett om ni använder vårt CRM eller ej. Det bästa sättet att komma igång med våra produkter är att gå en utbildning!

Enkelt och effektivt

Våra system kan hjälpa er med hela processen från intresseanmälan till avslutat köp. Vi tar hand om hela administrationen.

Säkert och tryggt

Med våra system så försvinner inga anmälningar. Kölistor hålls intakta och kunderna uppfattar processen som trygg och rättvis.

Lagenligt

Intresseanmälningar från kunder är personuppgifter. Med våra system blir det lättare att hantera dem på ett korrekt sätt.

Kunskap om kunderna

Genom den data vi hämtar in hjälper vi er få nya insikter om era kunder.

Före Säljstart

Vi hanterar kundens första kontakt med projektet genom vår applikation för intresseanmälan. Kunderna kommer till vår intresseanmälan via en knapp på er hemsida. Våra system hjälper er att förstå vilka era intressenter är och vad de efterfrågar. Läs mer!

Digital Säljstart

Era kunder får ett könummer via en hemsida som öppnar en visst datum en viss tid. Där fyller de i sina personuppgifter och väljer lägenheter. Efteråt får kunderna ett bekräftelsemail med sitt könummer. Säljstarten är över på några minuter och efter en kvart kan mäklarna börja ringa. Läs mer!

Efter Säljstart

Vi kan analysera ert data så att ni får reda på vart era potentiella köpare bor, hur gamla de är etc. Vi kan ge statistik på vilka lägenheter som populärast. Vi vet vad balkong i söderläge gjorde för priset. Vi kan också ge underlag för hjälp med prissättning.

Följ Reblas Youtube-serie om dataanalys i bostadsbranschen!

Till Youtube!

Bästa sättet att komma igång är med en utbildning!

Bra idé! Ge mig mer info!