Hur digital är din arbetsdag?

Hur ser ert företag ut från en digital synvinkel? Idag finns det många verktyg tillgängliga som gör att ett företag kan arbeta med ett digitalt och flexibelt arbetssätt.

Vi har tillgång till videosamtal, delade mappar och dokument samt sociala medier men hur många av dessa verktyg kommer till användning? Hur sker arbetet när du inte befinner dig framför bordet på kontoret? På tunnelbanan svarar du kanske på mail från mobilen, passar på att uppdatera företagets sociala medier eller ringer samtal.

Det digitala arbetssättet kan även vara värdefullt inte bara internt utan i kontakt med kunder. Hur gör du till exempel om du behöver hjälpa en kund som befinner sig på en annan arbetsplats? Här kan digitala kanaler kan leda till förenklad kommunikation. Hur gör ni för att anordna ett så smidigt och effektivt möte mellan företaget och kunden? En digital kanal kan erbjuda ett alternativ men ändå ge er tillgång till det verbala och visuella fördelarna av ett fysiskt möte.

Digitala kanaler och verktyg kan användas smart och smidigt av ett företag för att skapa nya arbetskanaler för sina anställda, öka möjligheten till kommunikation samt öppna upp för en flexibel arbetsplats.

Här kan du själv testa hur du arbetar med digitala kanaler!
Hur digital är din arbetsdag?

Kontakta oss