Guide med strategier för arbete på distans

Trello är ett planeringsverktyg som erbjuder enkla och flexibla lösningar för att hantera projekt och organisering i så väl arbetslivet som i det privata. Den visuella ingången till planering erbjuder bland annat smarta checklistor samt möjlighet för anställda att kommentera och ladda upp bilagor till olika projekt. Rebla som remote organisation drar stor nytta av trello i vår vardagliga strukturering och planeringen av uppgifter med kollegor som sitter på distans. Den förenklade kommunikationen sparar tid och gör så att missförstånd kan undvikas.

“How to Embrace Remote Work?”

Det frågar sig Trello i deras guide med vältestade strategier från världens ledande företag för arbete på distans. Rebla har flera liknande erfarenheter som Trello när det gäller vad som fungerar och inte. Då majoriteten av Reblas anställda arbetar remote är verktyg som förenklar kommunikationen nödvändiga samt att alla i organisationen har en förståelse och uppskattning för arbetssättet.

Trellos guide hittar ni här!

Kontakta oss