Brukar du ofta skicka ut Powerpointpresentationer efter möten?

Powerpoint är ett bra verktyg för presentationer där du kan kombinera bland annat bilder, text och video för att göra en så intressant och informativ presentation som möjligt. Men det är just dig som föreläsare som kan levandegöra och förklara presentationens innehåll.

När mailar ut powerpointen så försvinner en central del av presentationen – du!

Genom att spela in din presentation via en skärminspelning så kan du skicka ut presentationen så som den borde ses. Du kan spela in ljud från din mikrofon och på så sätt kombinera din genomgång av presentationen med den faktiska presentationen. Tittaren får se presentationens bilder och samtidigt lyssna till dina förklaringar, så som det var tänkt från början.  

Vill du lära dig om hur du kan spela in dina powerpoint presentationer? Kontakta info@rebla.se

Kontakta oss