10 knep för att skriva text för webben

När vi kommunicerar på webben är text en stor komponent för att nå ut. Att applicera samma metoder som används för tryckt text, fungerar dock inte på webben. Hur vi läser och tar till oss text på nätet är inte detsamma som att läsa en tidning eller bok. När man sitter vid datorn är utgångspunkten en helt annan.

Oftast är läsaren ute efter specifik information och vill själv kontrollera situationen. Läsaren på webben är ofta rastlös och läser sällan en text från början till slut.

För att fånga läsarens intresse har du endast några få sekunder på dig. Vi läser rubriken, kikar på inledningen och känns det ointressant läser vi inget mer. Här nedan listar vi några knep som du kan använda när du skriver för webben.

 1. Sätt tydliga rubriker
  I tidningar kan rubrikerna vara korta och svåra att förstå då de begränsas av layoutmässiga skäl. På webben finns inte det problemet på samma sätt. Dina läsare kommer inte klicka sig in på en rubrik de inte förstår. Var därför noga med att rubriken förklarar textens inehåll.
 2. Börja med det mest väsentliga
  Inledningen i texten är den del som avgör huruvida läsaren kommer fortsätta läsa. Börja därför gärna med något som kan fånga läsarens intresse och bygg sedan på med bakgrund.
 3. Fetmarkera ord som du vill att läsaren enkelt ska hitta
  För att hjälpa läsaren att navigera sig och hitta centrala ord i texten, kan du fetmarkera nyckelord.
 4. Dela upp texten i kortare stycken
  Med flera korta stycken blir det enkelt för läsaren att skumma och texten får ett luftigt och välkomnande uttryck.
 5. Använd punktlistor
  En överskådlig punktlista blir ofta läst och är ett effektivt sätt att skriva för webben.
 6. Använd bara bilder som är relevanta för texten
  Läsarna är ointresserade av bilder som används till en text men helt saknar koppling.
 7. Var noggrann med språket
  Text som har felstavningar, särskrivningar och blandning av stora och små bokstäver sänker din trovärdighet och professionalism.
 8. Använd smileys och uttryckssymboler med omsorg
  Överanvändning av förkortningar, smileys eller utropstecken ger ett oseriöst intryck.
 9. Var kort och koncist
  Läsare tycker över lag att det är jobbigare att läsa långa texter på nätet än i en tidning. Att hålla sig runt 1500 tecken per text är ultimat. Från 2000 tecken uppfattas texten som lång.
 10. Tänk igenom vad du och läsaren vill uppnå
  Att från start veta vad man vill få ut av texten hjälper för att hålla fokus när texten väl skrivs. På samma sätt bör du ha läsaren i åtanke. Varför vill han eller hon läsa detta?

Att använda bra knep när du skriver för webben, ökar dina chanser att faktiskt nå ut till läsaren.

Vill du veta mer om hur Rebla kan hjälpa dig med digital kommunikation? Skicka mail till info@rebla.se

0000
Kontakta oss